"Waldorfpedagogiken vill skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran."

All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare!

Om Skolan

Rudolf Steinerskolan är en skola som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö för alla. Skolan står sig väl i konkurrensen och räknas in som en av Göteborgs toppskolor när det gäller resultat på nationella prov och högsta slutbetyg för avgångselever.

Läs mer här

LÄSÅRSTIDER 2015/2016

 • Skolstart 19 augusti kl.10.00
 • Höstlov vecka 44
 • Julavslutning 18 dec.
 • Jullov 21 dec. 2015 – 6 jan. 2016
 • Studiedag 29 jan.
 • Sportlov vecka 7
 • Studiedag 1 mars
 • Påsklov vecka 13
 • Lovdag 6 maj
 • Skolavslutning 11 juni

FRITIDS HAR ÖPPET
under loven

 • Sommarlovet
 • 4e aug – 18 aug
 • Höstlovet
 • Jullovet
 • 21, 22 o 23 dec och 28 o 29, 30 dec
 • 4 o 5 januari
 • Studiedag 29e jan
 • Sportlovet v 7
 • Studiedag 1e mars
 • Påsklov v 13
 • Lovdag 6e maj
 • Sommarlov 2016
 • 13 juni – 1 juli

En Midsommarnattsdröm

En MidsommarnattsdrömKlass 8 visade ”En Midsommarnattsdröm” av W. Shakespeare, det blev 7 fullsatta spelningar! Så här skriver eleverna själva:

”Jag är romantisk
jag är kär, jag är älskad
men nu mina känslor hoppar plötsligt!
Jag bråkar, jag blir avundsjuk
jag somnar, jag vaknar
men nu mina känslor hoppat rätt!
Jag gifter mig, Jag är Lysander”

”Vi har blivit bättre på att samarbeta och alla har peppat varandra att våga..”

”När månen är full i bröllopsnatts skrud .. går drottning Titania och kung Oberon med Puck och älvorna och lyssnar till den kvittrande lärkan..”

”Vi har flamsat och vi har dansat
vi har sjungit och vi har tramsat.
Nöjda och glada blev vi till sist.
Att det nu är slut känns ju lite trist.”

”Det roligaste i spelet var när vi skulle spela upp det för första gången, därför att ingen visste hur det skulle gå.”

Bild galleri

Previous
En pedagogik som skapar sammanhang

Waldorfpedagogiken bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmetodik där målet är att lyfta fram sammanhangen och att väcka barnets engagemang, nyfikenhet och förundran.

Jämlikhet, gemenskap och respekt

Waldorfskolan betonar jämlikhet och och ömsesidig respekt mellan lärare och elever. Eleverna möter redan första dagen en skola där alla lärare och elever är jämlika.

Lära genom fördjupning som arbetsform

Waldorfskolan vill förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang. Detta förutsätter fördjupning som arbetsform.

Att väcka nyfikenhet, förundan & lust till att lära

Waldorfpedagogiken vill skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran. All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare!

Waldorfskolan erbjuder en trygg studiemiljö

En Waldorfskolas sociala liv präglas av närheten mellan elever, lärare och föräldrar. Sammanhållningen är familjär och det positiva samspelet bidrar till att skapa en harmonisk studiemiljö som präglas av omsorg, trygghet och tillit.

Harmonisk och vacker studiemiljö

Inom waldorfpedagogiken har arkitekturen stark påverkan på och betydelse för elevernas inlärningsprocess. Samspelet mellan färg och form bidrar till en kreativ och harmonisk studiemiljö.

Varför ska ni välja en Waldorfskola?

Waldorfpedagogiken vill bidra till att skapa en livslång lust till att lära sig. I Waldorfskolan stimuleras barnets fantasikraft och kreativa förmåga. Teoretiska och konstnärliga ämnen vävs samman till en helhet.

Välkommen till Rudolf Steinerskolan

Rudolf Steinerskolan är belägen på en höjd med underbar utsikt över staden. Runtom finns tallskog och bergsknallar, här kan man tidiga morgnar stöta på harar och rådjur. Skolgården är naturligt belägen i denna miljö.