"Waldorfpedagogiken vill skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran."

All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare!

Kommande händelser

Waldorf 100

Jubileum

Den första Waldorfskolan grundades 1919 i Stuttgart i Tyskland. Snart är det dags för 100 års jubileum, som kommer att firas på olika sätt världen över bl a med ett ett vykortsprojekt. Varje Waldorfskola i världen ska skicka ett vykort till alla andra Waldorfskolor i världen vilket betyder att vi så småningom ska ha fått nästan 1200 kort. Lådan med de förtryckta korten har nu anlänt och de första personligt designade vykorten har lämnat vår skola. Elever och lärare har redan skickat iväg ett hundratal kort. Om du som förälder också vill skicka ett kort är du välkommen att hämta korten hos rektorn. Kanske blir det Japan, Sydkorea, Indien, eller Dominikanska Republiken som får ett kort från er?

Hittils har vår skola fått kort från Tyskland, Nederländerna, Danmark Litauen, Ryssland, Australien och Luxemburg.

http://www.waldorf-100.org/en/project/

 

 

Aktuellt

Temavecka

Förra veckan var det projektvecka på skolan. I årskurs 2-6 fick eleverna bland annat göra textiltryck. 

Textiltryck på tygväskor

Temavecka och Operation dagsverke

23-27 oktober

Vecka 43 är det återigen dags för projektvecka på skolan. Eleverna i årskurs 2-6 gör olika aktiviteter klassvis under veckan. De kommer skapa i olika form, var ute i skog och mark och prova på Bothmergymnastik.

Klasserna 7-9 deltar i Operation dagsverke. I år deltog skolan i ett skolprojekt som UNICEF initierat där de insamlade pengarna går till ett utbildningsprogram i Namibia som ska bidra till att öka kunskapen hos skolelever om hur de kan skydda sig mot HIV och kan leva med HIV. Läs mer här
Eleverna har fått ”brainstorma” i grupper om hur och på vilket sätt de vill arbeta under veckan som i slutänden ska generera pengar till, i detta fall, unga vuxna och barn i Namibia. De grupper som slutligen valdes av eleverna är: Lotteri, kakförsäljning, göra film/ dokumentation, teater, ordna skoldans för de yngre barnen på skolan och hantverk. Se hur det gått med insamlingen här

För information om kommande händelser, gå in under kalendarium för en överblick.

 

Årets basaraffisch!Klicka på bilden för att komma till viktig basarinformation för föräldrar!

 

Waldorf100

Klicka på bilden för att komma till jubileumssidan!

 

Skolan på instagram

@rudolfsteinerskolangoteborg

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för att komma till skolans instagram

 

 

Bild galleri

Previous
En pedagogik som skapar sammanhang

Waldorfpedagogiken bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmetodik där målet är att lyfta fram sammanhangen och att väcka barnets engagemang, nyfikenhet och förundran.

Jämlikhet, gemenskap och respekt

Waldorfskolan betonar jämlikhet och och ömsesidig respekt mellan lärare och elever. Eleverna möter redan första dagen en skola där alla lärare och elever är jämlika.

Lära genom fördjupning som arbetsform

Waldorfskolan vill förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang. Detta förutsätter fördjupning som arbetsform.

Att väcka nyfikenhet, förundan & lust till att lära

Waldorfpedagogiken vill skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran. All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare!

Waldorfskolan erbjuder en trygg studiemiljö

En Waldorfskolas sociala liv präglas av närheten mellan elever, lärare och föräldrar. Sammanhållningen är familjär och det positiva samspelet bidrar till att skapa en harmonisk studiemiljö som präglas av omsorg, trygghet och tillit.

Harmonisk och vacker studiemiljö

Inom waldorfpedagogiken har arkitekturen stark påverkan på och betydelse för elevernas inlärningsprocess. Samspelet mellan färg och form bidrar till en kreativ och harmonisk studiemiljö.

Varför ska ni välja en Waldorfskola?

Waldorfpedagogiken vill bidra till att skapa en livslång lust till att lära sig. I Waldorfskolan stimuleras barnets fantasikraft och kreativa förmåga. Teoretiska och konstnärliga ämnen vävs samman till en helhet.

Välkommen till Rudolf Steinerskolan

Rudolf Steinerskolan är belägen på en höjd med underbar utsikt över staden. Runtom finns tallskog och bergsknallar, här kan man tidiga morgnar stöta på harar och rådjur. Skolgården är naturligt belägen i denna miljö.