"Waldorfpedagogiken vill skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran."

All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare!

Om Skolan

Rudolf Steinerskolan är en skola som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö för alla. Skolan står sig väl i konkurrensen och räknas in som en av Göteborgs toppskolor när det gäller resultat på nationella prov och högsta slutbetyg för avgångselever.

Läs mer här

Välkommen på arbetslördag

10 oktober 2015 klockan 10 – 14

Var med och upprepa vårens succé ­- vi gör en insats för att hålla fint
i och runt skolan! Vi kommer ha flera olika arbetsuppgifter. Vid lunchtid grillar vi korv!

Handgripligt arbete utlovas. Inget för- eller efterarbete krävs, dyk bara upp i oömma kläder efter väder. Hela familjen är välkommen.

För att kunna planera matåtgång vill vi gärna att ni anmäler hur många
som kommer. Sms:a in din anmälan (namn och antal personer) till:
0761-46 92 81. Glöm inte uppge om vegetarisk korv till grillningen önskas.

Väl mött önskar Byggstiftelsen!

Exkursion i Slottsskogen

Ödledammen

Klass 9 har varit på utflykt i Slottsskogen och undersökt Ödledammen tillsammans med en pedagog från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Eleverna arbetade med både glädje och nyfikenhet. Dessutom blev de experter på att fånga salamander i dammen!

Ödledammen

Ödledammen

Bild galleri

Previous
En pedagogik som skapar sammanhang

Waldorfpedagogiken bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmetodik där målet är att lyfta fram sammanhangen och att väcka barnets engagemang, nyfikenhet och förundran.

Jämlikhet, gemenskap och respekt

Waldorfskolan betonar jämlikhet och och ömsesidig respekt mellan lärare och elever. Eleverna möter redan första dagen en skola där alla lärare och elever är jämlika.

Lära genom fördjupning som arbetsform

Waldorfskolan vill förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang. Detta förutsätter fördjupning som arbetsform.

Att väcka nyfikenhet, förundan & lust till att lära

Waldorfpedagogiken vill skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran. All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare!

Waldorfskolan erbjuder en trygg studiemiljö

En Waldorfskolas sociala liv präglas av närheten mellan elever, lärare och föräldrar. Sammanhållningen är familjär och det positiva samspelet bidrar till att skapa en harmonisk studiemiljö som präglas av omsorg, trygghet och tillit.

Harmonisk och vacker studiemiljö

Inom waldorfpedagogiken har arkitekturen stark påverkan på och betydelse för elevernas inlärningsprocess. Samspelet mellan färg och form bidrar till en kreativ och harmonisk studiemiljö.

Varför ska ni välja en Waldorfskola?

Waldorfpedagogiken vill bidra till att skapa en livslång lust till att lära sig. I Waldorfskolan stimuleras barnets fantasikraft och kreativa förmåga. Teoretiska och konstnärliga ämnen vävs samman till en helhet.

Välkommen till Rudolf Steinerskolan

Rudolf Steinerskolan är belägen på en höjd med underbar utsikt över staden. Runtom finns tallskog och bergsknallar, här kan man tidiga morgnar stöta på harar och rådjur. Skolgården är naturligt belägen i denna miljö.