"Waldorfpedagogiken vill skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran."

All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare!

Om Skolan

Rudolf Steinerskolan är en skola som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö för alla. Skolan står sig väl i konkurrensen och räknas in som en av Göteborgs toppskolor när det gäller resultat på nationella prov och högsta slutbetyg för avgångselever.

Läs mer här

Temavecka på Steinerskolan

Just nu pågår en temavecka kring Livskunskap på Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Temavecka ingår som elevens val i studierna. Årskurs 7, 8 och 9 deltar i schemabrytande aktiviteter från måndag till och med fredag. Bland de olika aktiviteterna finns Storytelling, matlagning, ACT (Acceptance and Committment Therapy) och diskussion om fördomar och människosyn. Varje eftermiddag elever får välja bland olika estetiska (Bild, Musik) och praktiska (Slöjd) ämnen där de får arbeta tillsammans med elever från andra årskurser.

På torsdag får skolan besök av en föreläsare, Kadir Meral som håller föredrag om ’mötet mellan människor – möjlighet utmaning’. Eleverna samtalar i blandade grupper med samtalsledare och därefter gestaltas dagens tema konstnärligt under lärarledning.

Till detta speciella tillfälle kommer också elever från andra Waldorfskolor i Västra Götaland och dagen avslutas med dans från olika kulturer och en internationell buffé. På fredag får eleverna möjlighet till uppvisning av sina arbeten för varandra.

Välkommen till vår Basar!

Basar 2014

Bild galleri

Previous
En pedagogik som skapar sammanhang

Waldorfpedagogiken bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmetodik där målet är att lyfta fram sammanhangen och att väcka barnets engagemang, nyfikenhet och förundran.

Jämlikhet, gemenskap och respekt

Waldorfskolan betonar jämlikhet och och ömsesidig respekt mellan lärare och elever. Eleverna möter redan första dagen en skola där alla lärare och elever är jämlika.

Lära genom fördjupning som arbetsform

Waldorfskolan vill förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang. Detta förutsätter fördjupning som arbetsform.

Att väcka nyfikenhet, förundan & lust till att lära

Waldorfpedagogiken vill skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran. All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare!

Waldorfskolan erbjuder en trygg studiemiljö

En Waldorfskolas sociala liv präglas av närheten mellan elever, lärare och föräldrar. Sammanhållningen är familjär och det positiva samspelet bidrar till att skapa en harmonisk studiemiljö som präglas av omsorg, trygghet och tillit.

Harmonisk och vacker studiemiljö

Inom waldorfpedagogiken har arkitekturen stark påverkan på och betydelse för elevernas inlärningsprocess. Samspelet mellan färg och form bidrar till en kreativ och harmonisk studiemiljö.

Varför ska ni välja en Waldorfskola?

Waldorfpedagogiken vill bidra till att skapa en livslång lust till att lära sig. I Waldorfskolan stimuleras barnets fantasikraft och kreativa förmåga. Teoretiska och konstnärliga ämnen vävs samman till en helhet.

Välkommen till Rudolf Steinerskolan

Rudolf Steinerskolan är belägen på en höjd med underbar utsikt över staden. Runtom finns tallskog och bergsknallar, här kan man tidiga morgnar stöta på harar och rådjur. Skolgården är naturligt belägen i denna miljö.