Elevhälsan

Skolhälsovård

Skolsköterska

Gabrielle Baker
Telefon: 0730-88 32 64
Epost: skolskoterska@steinerskolan.se

Elevhälsoteam EHT

Rektor

Antje Gregner
Telefon: 0706-27 27 24
Epost: rektor@steinerskolan.se

Skolsköterska

Gabrielle Baker
Telefon: 0730-88 32 64
Epost: skolskoterska@steinerskolan.se

Specialpedagog

Annette Früh
Epost: specialpedagog@steinerskolan.se

Skolkurator

Eva Marberg
Telefon. 0722-431 428
Epost: skolkurator@steinerskolan.se

 

Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen har tillsammans med rektor ansvar att i enlighet med skolans likabehandlingsplan, förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.