Fritidshemmet Gula Villan

Välkommen till fritidshemmet Gula Villan

På eftermiddagen behöver många barn en trygg och hemlik plats att komma till. Vi arbetar för att stärka barnens självförtroende som individer och grupp. Verksamheten bygger på fri lek. Den fria leken ger barnen tillfälle att utveckla fantasi och kreativitet. Leken lär också barnen att samarbeta, samt ger dem möjligheter att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra under vuxen uppsyn.

Vi lägger stor vikt vid att lära barnen hantera konflikter, känna empati och respekt för andra. Som ett komplement till den fria leken finns aktiviteter av olika slag som genomförs i syfte att stärka gruppsammanhållningen eller för att träna samarbete.

Vi strävar efter att servera barnen ett näringsrikt mellanmål, som vi äter ute i vår trädgård. Vi har glädjen att ha skog och berg, stora gräsytor i vår närmiljö, där barnen kan leka och komma nära naturen. Närheten till naturen ger barnen en förståelse för att respektera och vårda naturen. Genom att leka i naturen under årstidsväxlingarna får barnen ett naturligt förhållande till naturen.

Gula villan, Rhenstömska Parken, Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra:

 • relationer, kommunikation och gemenskap
 • stimulans
 • spännande utmaningar
 • möten med samhället
 • känsla och trygghet
 • meningsfullhet
 • känsla av sammanhang
 • nya sätt att lära sig
 • möjligheten att dra sig undan – lugn och ro
 • god atmosfär
 • goda relationer

 

Viktig information om fritids

 • Fritidshemmet Gula Villan har verksamhet för barn i klasserna 1 till 3.
 • När skoldagen är slut hämtar vi barnen och går ner till fritids tillsammans. Mellanmålet servas kl 13.30 utomhus, i alla väder.
 • På barnens egen krok bör det hänga en påse med extra kläder. Eftersom vi är ute och leker i alla väder, är det viktigt att barnen har ha en uppsättning med stövlar och regnkläder.
 • Det är viktigt att alla kläder är märkta!

Öppetider

Morgonfritids

06:30-08:00 (OBS! Måste bokas via skolans expedition: 031-21 46 32)

Eftermiddagsfritids

Från skoldagen slut fram till och med kl 17:00
Under skolans studiedagar, klämdagar och lov har vi öppet from 07:00-17:00.

OBS! Det är viktigt att du i god tid anmäler ditt barn till fritids. Vi har en önskan om att ni som föräldrar meddelar oss ca två veckor innan, för att underlätta planeringen av personal, aktiviteter och beställning av mat från köket (extra viktigt ifall ditt barn har specialkost).

Föräldrasamtal

Om föräldrar önskar samtala med fritidspersonalen, kan tid för detta bokas in under förmiddagen. Vi föredrar detta för att undvika känsliga samtal vid hämtning.

”Följa med kompisar hem”

För att undvika stress och besvikelser hos både barn och vuxna så arrangeras ”följa med kompisar hem och leka” kvällen innan hemma i lugn och ro.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0738-35 21 21
E-post: fritids@steinerskolan.se

Besöksadress

Gula Villan, Rhenströmska Parken
Sanatoriegatan 88
416 53 Göteborg

Hitta oss på kartan!


Visa större karta

Vi ser fram emot att lära känna era barn och er, nu börjar ett nytt äventyr!