Handlingsplaner & Ordningsregler

Likabehandlingsplan

Rudolf Steinerskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering går att ladda ner och skriva ut. För att ladda ner en pdf, klicka på länken här:
Plan mot kränkande behandling och diskriminering

 

Rudolf Steinerskolans ordningsregler

Visa varandra respekt och omsorg. Var vänlig och använd en hyfsad samtalston.

Följande är enligt lag förbjudet och får inte komma på skolans område: Rökning, alkohol, narkotika, dopingpreparat, filmning, fotografering och ljudupptagning.

Filmning

Filmning, fotografering och ljudupptagning är ej tillåtet under skoltid, undantaget då det ingår i undervisningen.

Vistelseområden

Elever i klass 1-6 får ej lämna skolans område under skoltid.
Elever i klass 1 – 5, som har sitt klassrum i det rosa huset, får vara i det blåa huset vid lunch eller när de har lektioner där.
Elever i klass 6 – 9, som har sitt klassrum i det blå huset, har ingen anledning att vistas i det rosa huset.

Bollspel

Alla former av bollspel sker på bollplanen.

Cyklel och moped

Att cykla till skolan är bra för hälsan och miljön. På skolgården är det dock för farligt att cykla. Parkera därför din cykel i cykelställen.
Mopeder parkeras på baksidan av det blå huset.

Störande föremål

Lärare och rektor har rätt att ta ifrån en elev föremål som stör undervisningen. Föremål lämnas tillbaka senast vid skoldagens slut.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner samlas in i början av skoldagen och återlämnas när den schemalagda undervisningen är slut. Om eleven av någon anledning vid upprepade tillfällen skulle störa undervisningen med till exempel mobilen behöver mobilen inte lämnas tillbaka förrän elevens föräldrar har informerats om omhändertagandet.

Snöbollskastning och vattenkrig

Snöbollskastning och vattenkrig är inte tillåtet inom skolans område.

Polisanmälan

Vid misstanke om brott gör skolan en polisanmälan.