Handlingsplaner & Ordningsregler

Likabehandlingsplan

Rudolf Steinerskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering går att ladda ner och skriva ut. För att ladda ner en pdf, klicka på länken här:
Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Krishanteringsplan

Rudolf Steinerskolans krishanteringsplan går att ladda ner och skriva ut. För att ladda ner en pdf, klicka på länken här:
Krishanteringsplan

Rudolf Steinerskolans ordningsregler 2015/2016

Tobak m.m.

Tobak får ej nyttjas av elever under skoltid.
Alkohol, narkotika och doping är enligt lag förbjuden.

Filmning

Filmning, fotografering och ljudupptagning är ej tillåtet under skoltid, undantaget då det ingår i undervisningen.

Godis

Godis, chips, läsk, tuggummi eller dylikt får ej förkomma under skoltid i klass 1-6.
I klasserna 7-9 är godis, chips, läsk, tuggummi eller dylikt ej tillåtet under lektionstid.

Vistelseområden

Elever i klass 1-6 får ej lämna skolans område under skoltid.
Elever i klass 1 – 5 har inte tillåtelse att vistas i det blå huset under rast.
Elever i klass 6 – 9 har ej tillåtelse att vistas i det röda huset under rast.

Bollspel

Bollspel hänvisas till anvisad plats.

Cyklar

Cykling på skolgården är ej tillåtet. Cyklar placeras i cykelställen.

Mobiltelefoner och liknande

Under läsåret 2015/2016 gäller följande:
Dessa ska vara avstängda och undanlagda under skoltid för elever i klass 1 – 7.
Eleverna i klass 8 o 9 ska ha sina mobiltelefoner avstängda och undanlagda på lektionstid och alla raster förutom på lunchrasten.

Snöbollskastning och vattenkrig

Snöbollskastning och vattenkrig är inte tillåtet inom skolans område.