Hur används intäkterna från Basaren?

Vilken folkfest det blev!

 

Höstbasaren är årets viktigaste aktivitet som arrangeras av Föräldraföreningen i syfte att få in pengar som ska gå till att utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Det är Föräldraföreningen som beviljar ekonomiskt stöd till de pedagogiska projekt som behöver ekonomiskt tillskott för att kunna genomföras. Förslag om förldelning av basarpengarna tas årligen fram av Föräldraföreningens styrelse och beslutas av samtliga medlemmar i Föräldraföreningen (Läs mer om hur Föräldraföreningen fungerar här!).