Kalendarium

Läsårets början 2019
21 augusti kl 10.00

Upprop

Lov
v. 44

Höstlov

Terminsavslutning
19 december kl 10.00

Julavslutning

Terminsstart vårtermin 2020
9 januari

Lov
v.7
Sportlov

Lov
v.15
Påsklov

Sommaravslutning 2019
12 juni kl 10.00

Skolavslutning

För föräldrar finns mer detaljerad information på Idunsoft!