Kontaktuppgifter Huvudman

Huvudman

Som ekonomisk och juridisk huvudman för skolan står STIFTELSEN RUDOLF STEINERSKOLAN I GÖTEBORG. Stiftelsen företräds av en styrelse på 5 personer utsedda av Föräldraföreningen och lärarkollegiet.

Stiftelsens styrelse

Kontaktperson och ordförande: Kristoffer Nyman
Kollegierepresentanter: Anna Wodlén, Irena Jovanovska,
Föräldrarepresentanter: Kristoffer Nyman och Ulf Carlsson

Kontakta styrelsen:
k.nyman@outlook.com