Kontaktuppgifter till Föräldraföreningen

Föräldraföreningens styrelse nås på följande sätt:

Ordförande: Pia Moberg

Kassör: Bruce Clarke

Ledamot: Åsa Sandberg

Ledamot: Magda Borg

Ledamot: Jeanette Olsson

Föräldraföreningen kontaktas via e-post: rudolfsteinerskolansff@gmail.com