Kontaktuppgifter till Föräldraföreningen

Föräldraföreningens styrelse nås på följande sätt:

Ordförande: Pia Moberg

Kassör: Marcus Dimbodius

Ledamot: Hanna Dimbodius

Ledamot: Kerstin Kristiansson

Ledamot: Magda Borg (Basargeneral)

Föräldraföreningen kontaktas via e-post: rudolfsteinerskolansff@gmail.com