Om skolan

 Välkommen till Rudolf Steinerskolan klass 1-9

 

Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en waldorfskola med cirka 230 elever från förskolan upp till klass 9. Skolan grundades 1965 och erbjuder idag undervisning i egna vackra lokaler på Tallhöjdsgatan i Torpa. Skolan är godkänd av Skolverket och icke-vinstdrivande. Rudolf Steinerskolan är politiskt och religiöst obunden och kännetecknas av en helhetssyn på elevens utveckling.

Rudolf Steinerskolan i Göteborg tillhör de skolor i Göteborg som uppvisar de bästa resultaten på de nationella proven och eleverna som lämnar årskurs 9 har ett slutbetyg som bedöms ligga långt över riksgenomsnittet (för mer information läs här).

Vi har ett eget kök med hängiven personal som tillagar läckra luncher och mellanmål baserade på ekologiska och närproducerade råvaror. I nära anslutning till skolan, ligger skolans fritidshem, Gula Villan, och 6-årsverksamheten Regnbågen.

 Varför Waldorf?

På en waldorfskola låter man hela eleven gå i skolan. Det betyder för oss, att utöver teoretiska kunskaper, som utvecklar människans tänkande, tilltalas eleverna genom viljan och känslan. Vi vill ge eleverna de bästa förutsättningar för att bli det, de kan bli. Ett lustfyllt lärande är självklart för oss och därför finns musik, hantverk, bild och rörelsekonsten eurytmi med som en naturlig del av undervisningen.

 

Eurytmibild

 

Rudolf Steinerskolans waldorfpedagogik vill utveckla elevernas fria tänkande, deras kreativitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Dessutom är medkänsla, solidaritet och en sund självbild viktiga mål i arbetet med våra elever.

I waldorfskolan tar man hänsyn till människans dygnsrytm. Undervisningen sker i periodlektioner på morgonen i ett ämne i sänder under tre till fyra veckor. Avsikten är, att eleverna skall få möjlighet att fokusera och helt och fullt kunna leva sig in i ett ämnesområde i sänder. Muntlig förmedling och elevernas egen bearbetning av stoffet har en framträdande roll i vår undervisning. På morgonperioden ligger teoretiska ämnen, på förmiddagen ligger språk, matematik och konstnärliga ämnen medan hantverks- och rörelseämnen ligger på eftermiddagen.

 

fysik lektion

 

Waldorfskolan har en egen kursplan som komplement till den nationella kursplanen Lgr11. Skriftliga omdömen utdelas två gånger per läsår. Eleverna i klass 9 får betyg. Eleverna gör de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

På skolan finns en föräldraförening, som ansvarar för olika evenemang. Föräldrarna spelar en mycket viktig roll och samverkar med klassläraren för att skapa den bästa miljön runt klassen och barnen. På detta sätt uppstår en varm gemenskap med en levande skola för elever, föräldrar och personal.  

 

Anmälan

Om Ni vill ansöka till vår skola, ber vi att Ni fyller i en anmälningsblankett och skickar in till oss. Vid intagning till Regnbågen och första klass går vi efter anmälningsdatum. Till pågående klasser kan förtur ges, om barnet kommer från en annan waldorfskola. Till klass 9 tar vi som regel inte emot nya elever.

Ansökningsblanketter till klass1 eller till pågående klasser finns att ladda ner här:
Anmälan till klass 1
Anmälan till pågående klasser

 

Läs gärna Waldorfskolefederationens informationsskrift: ”10 argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola” . Du finner den här som pdf:

10 argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola

Ni kan också läsa mer om waldorfskolan här på vår hemsida!

 

Välkommen med Er ansökan!