Regnbågen

Regnbågens 6-årsverksamhet

Regnbågen är Rudolf Steinerskolans 6-årsverksamhet. Man ska inte blanda ihop detta med ”förskoleklass, även kallat ”Nollan”, som är integrerad med skolan. Vi har ett särskilt tillstånd att ha kvar våra 6-åringar i ”förskolan” vilket kan jämföras med den kommunala förskoleverksamheten (barn upp till 5 år). Verksamheten håller till i eget hus i vackra Renströmska parken. Närheten till anslutande friluftsområden ger rika möjligheter till utflykter och utomhusvistelse. Barngruppen består av 20 barn, som mestadels kommer från olika kommunala förskolor.

Under året formas en helt ny grupp av barn, som oftast inte känt varandra tidigare. Under denna period vill vi ge sexåringarna rika möjligheter att lekfullt och tryggt bekanta sig med sina blivande skolkamrater och med waldorfpedagogiken. Vi följer naturens skiftningar genom året.

ALU_6510

Årstiderna ligger till grund för vår pedagogiska verksamhet i form av utflykter, hantverk, sagor, målning, sång och musik, bakning och andra aktiviteter. Barnens psykosociala och motoriska utveckling står i fokus. Höstterminen präglas av det lilla sammanhanget med fokus på trygghet och under vårterminen ökar samarbetet med skolan och skolans fritids.

På Regnbågen kan pedagogens uppgift jämföras med en trädgårdsmästares strävan efter att ge den lilla plantan den allra bästa jordmån för att den skall trivas och utveckla sin egenart och slutligen nå rik blomning. Verksamheten gestaltas utifrån ett helhelhetsperspektiv, vilket betyder, att alla dagliga aktiviteter inte är tillfälliga sysslor utan ingår i ett större sammanhang.

Kalendarium VT 2018

 

 

TREVLIG TERMIN
önskar Regnbågsfröknarna

 

Kontaktuppgifter till Regnbågen

epost: regnbagen@steinerskolan.se
Telefon: 0703-35 28 06

Adress: Regnbågen, Gula Villan i Rhenströmska Parken
              Sanatoriegatan 88
              416 53 Göteborg