Sjukanmälan & frånvaro

Rutiner för sjukanmälan av elever i klasserna 1-9

  • All sjukfrånvaro, annan frånvaro liksom sen ankomst ska anmälas av målsman per telefon till skolans expedition eller per mail före kl. 07.45.
  • Målsman bör dessutom meddela klasslärarna direkt via sms. Frånvaro anmäls av målsman varje dag under frånvaroperioden.

 

Telefonnummer till skolans expedition är: 031-21 46 32

 

Kriterier för frånvaro i klass 1 – 9 samt Regnbågen

  • Giltig frånvaro är av målsman anmäld frånvaro (sjukdom, sen ankomst, läkarbesök mm, särskilda händelser i familjen)
  • Giltig frånvaro kan också vara besök hos skolkurator eller skolsköterska
  • Vid giltig frånvaro mer än 12 tolv dagar per termin ifyller klasslärare/klassföreståndare BLANKETT ANGÅENDE SKOLFRÅNVARO och lämnar till skolans elevhälsogrupp EHG, som vidtar åtgärder. Frånvaron behandlas som ”oroande frånvaro”.
  • Vid giltig ströfrånvaro  mer än fem dagar ifyller klasslärare/klassföreståndare frånvaroblanketten och lämnar till EHG som vidtar åtgärder. Frånvaro behandlas som ”oroande frånvaro”.
  • Ogiltig frånvaro – all frånvaro som inte är giltig,( t ex sen ankomst, hel eller del av lektion, hel eller del av dag).

Vid första tillfället av ogiltig frånvaro skall klassläraren/klassföreståndaren alltid kontakta målsman. Vid mer än fem tillfällen av ogiltig ströfrånvaro rapporteras frånvaron till EHG.

 

Ledighetsansökan:

Om en elev önskar ansöka om ledighet från undervisning skall en skriftlig ansökan lämnas till klassläraren, som kan besluta om ledighet i högst fem skoldagar per läsår. Vid ansökan om längre ledighet än fem dagar per läsår beslutar rektor.
Blankett för ansökan om ledighet finns att ladda ner här: Ledighetsansökan.