Elevhälsan

Skolhälsovård

Skolsköterska

Telefon: 0730-88 32 64
Epost: skolskoterska@steinerskolan.se

Elevhälsoteam EHT

Rektor

Tara Salokorpi
Telefon: 0706-27 27 24
Epost: rektor@steinerskolan.se

Skolsköterska

Telefon: 0730-88 32 64
Epost: skolskoterska@steinerskolan.se

Specialpedagog

Telefon: 0730-782252

Epost: specialpedagog@steinerskolan.se

Skolkurator

Epost: skolkurator@steinerskolan.se

Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen har tillsammans med rektor ansvar att i enlighet med skolans likabehandlingsplan, förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.