Elevrådet

Elevrepresentanter

Elevrådets primära funktion är att företräda elevernas intressen och att arbeta för att elevernas perspektiv beaktas vid olika beslut som berör skolmiljön. Varje klass har 2 elevrepresentanter (en tjej & en kille).