Förälder på skolan

Föräldraengagemang & samarbete

Att vara förälder i en waldorfskola innebär ett tydligt engagemang för barnen och deras skolgång. Samarbetet mellan föräldrarna i klassen är viktigt för både barnens och familjernas sammanhållning och därför är deltagandet vid föräldramöten av stor vikt. Förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder betyder mycket för samhörigheten mellan föräldrarna och skolan, vilket i förlängningen gynnar eleverna.

Föräldramöten och övriga informationsmöten

På Rudolf Steinerskolan hålls varje termin flera föräldramöten varav vissa kan vara gemensamma för hela skolan. Då kan det hållas ett föredrag eller en inledning till samtal som kan vara av intresse för föräldrar, t.ex. frågor som skolans gymnasium, skolans organisationsplan eller liknande. Efter en fikastund som ordnas av någon av skolans klasser går man till respektive klassrum. Detta ger alla en möjlighet att träffas och prata en stund.

Föräldrarna hjälper också till rent praktiskt att stötta skolan t.ex. genom att ansvara för städningen av sitt barns klassrum någon gång per termin. Med jämna mellanrum anordnas en föräldrautbildning för nya och blivande föräldrar på Rudolf Steinerskolan. Detta är en möjlighet att få en djupare inblick i pedagogiken och bekanta sig med skolan.

Vid sidan av detta ges många tillfällen att komma till skolan för att se eurytmispel, teaterföreställningar och andra kulturella händelser.

Föräldraföreningen & olika aktivitetsgrupper

Som förälder har man också möjlighet att vara direkt delaktig i en aktivitetsgrupp. Det kan gälla en plats i skolans styrelse, ansvar för skoltidningen Skoldraken, engagemang i basararbetet eller skolgårdens utformning.

Skolans föräldraförening stöttar skolan på olika sätt. Huvudsakligen organiserar den skolans årliga basar som alltid är en höjdpunkt på höstterminen. Då arbetar klasserna och deras föräldrar med att skapa ett upplevelsefyrverkeri som tar sig uttryck i Wienercafé, spöktunnel, hantverksförsäljning, sagostund, pedagogisk utställning, lotterier, sopplunch, ljusstöpning, musikuppträdanden och auktion.

Detta samarbete mellan hemmet och skolan runt barnets fostran och utveckling utgör en naturlig förutsättning för pedagogiken. Frukten av det gemensamma arbetet gör waldorfskolan till en trygg skola där varje elev blir sedd och trivs. Detta är i sin tur grunden för en levande och framgångsrik skolgång.

Om du som förälder vill engagera dig i Föräldraföreningen kan du läsa mer om vad det innebär här!