Föräldraföreningen

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen har till ändamål att i enlighet med de riktlinjer som är grundläggande för skolans verksamhet och Waldorfpedagogiken stödja Rudolf Steinerskolan  i Göteborg.

 

 

Föräldraföreningen har till ändamål att i enlighet med de riktlinjer som är grundläggande för skolans verksamhet och Waldorfpedagogiken stödja Rudolf Steinerskolan  i Göteborg (där även Fritidshemmet Gula Villan och Regnbågens förskoleklass ingår) genom att:

  •  bidra till att hålla skolans tradition levande i förhållande till omvärlden
  •  företräda föräldrarnas/målsmännens gemensamma intressen
  •  sammanföra skolans föräldrar/målsmän samt övriga intresserade till gemensamt arbete i skilda former för skolans bästa
  •  främja kontakten och samarbetet mellan föräldrar/målsmän och skolans personal
  •  främja kontakten med föräldrar vid andra Waldorfskolor
  •  verka för tryggandet av skolans fortlevnad genom utåtriktade aktiviteter
  •  avsätta medel för och årligen genomföra en basar
  •  avsätta medel till föräldraföreningens övriga verksamhet

 

Vem kan vara medlem?

Medlemmar är föräldrar/målsmän till barn på Rudolf Steinerskolan. Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Föräldrapar en röst tillsammans.

Det är också möjligt att bli stödjande medlem i Föräldraföreningen även om man inte har barn på skolan. Dock saknar man rösträtt.

 

Föreningens organ är

1. Föreningensstämma/årsmöte

2. Styrelse

3. Valberedning

4. Revisorer

 

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt minst två och högst tio ledamöter. Styrelsen väljs för en tid av två år, på ett sådant sätt att kontinuitet främjas. Detta sker genom att halva antalet ledamöter utses ena året och den andra hälften nästkommande år. I nuvarande styrelse sitter följande engagerade föräldrar:

  • Marcus Dimbodius (ordförande)
  • Hanna Barkstedt (kassör)

Föräldraföreningen kontaktas via e-post: rudolfsteinerskolansff@gmail.com

Föräldraföreningens stadgar går att läsa eller ladda ner här: Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg.

 

       Dokument för nedladdning:

Lathund Föräldraföreningen Lathund
Information om medel från Föräldraföreningen Information om medel
Investeringsansökan Investeringsansökan