Fritidshemmet Gula Villan

Välkommen till fritidshemmet

På eftermiddagen behöver många barn en trygg och hemlik plats att komma till. Vi arbetar för att stärka barnens självförtroende som individer och grupp. Verksamheten bygger på fri lek. Den fria leken ger barnen tillfälle att utveckla fantasi och kreativitet. Leken lär också barnen att samarbeta, samt ger dem möjligheter att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra under vuxen uppsyn.

Vi lägger stor vikt vid att lära barnen hantera konflikter, känna empati och respekt för andra. Som ett komplement till den fria leken finns aktiviteter av olika slag som genomförs i syfte att stärka gruppsammanhållningen eller för att träna samarbete.

Vi strävar efter att servera barnen ett näringsrikt mellanmål. Vi har glädjen att ha skog och berg i vår närmiljö, där barnen kan leka och komma nära naturen. Närheten till naturen ger barnen en förståelse för att respektera och vårda naturen. Genom att leka i naturen under årstidsväxlingarna får barnen ett naturligt förhållande till naturen.

Kontaktuppgifter

Telefon: Hallonet: 0738-35 21 21 Blåbäret: 0700-743432 Tallkotten: 0762-725024
E-post: fritids@steinerskolan.se

Besöksadress

Rudolf Steinerskolan
Tallhöjdsgatan 1
416 53 Göteborg

Hitta oss på kartan!


Visa större karta