Kalendarium

Läsårets början 2020
Skolstart kl 08.10 den 21 augusti

Terminsavslutning 2020
18 december

Julavslutning

Terminsstart 2021
11 jan

Läsårets slut
15 juni

För föräldrar finns mer detaljerad information på Idunsoft!