Kalendarium

Läsårets början 2020
Upprop inställt den 20 augusti med anledning av Covid-19.
Skolstart kl 08.10 den 21 augusti

Terminsavslutning 2020
18 december

Julavslutning

För föräldrar finns mer detaljerad information på Idunsoft!