Kalendarium

Läsårets början 2020
20 augusti

Upprop

Terminsavslutning 2020
18 december

Julavslutning

För föräldrar finns mer detaljerad information på Idunsoft!