Kontaktuppgifter Huvudman

Huvudman

Som ekonomisk och juridisk huvudman för skolan står STIFTELSEN RUDOLF STEINERSKOLAN I GÖTEBORG. Stiftelsen företräds av en styrelse  utsedd av lärarkollegiet och föräldraföreningen.

Stiftelsens styrelse

Kontaktperson och ordförande: Cecilia Schmidt-Åberg
Kollegierepresentanter: Anna Wodlén, Irena Jovanovska,
Föräldrarepresentanter: Kristoffer Nyman och Cecilia Schmidt-Åberg, Emanuel Stefanciuc

Kontakta styrelsen:
styrelsen@steinerskolan.se