Kontaktuppgifter Expedition

Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Tallhöjdsgatan 1
416 74 Göteborg
Org.nr  857201–9142
Postgiro  242071–9
Bankgiro   757–3686

Expedition

Expeditionen är bemannad 08.00 – 12.00 Tel. 031-21 46 32.
Utanför telefontiderna går det bra att skicka mail till info@steinerskolan.se