Kontaktuppgifter

Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Tallhöjdsgatan 1 416 74 Gbg
Org.nr 8572019142
Postgiro 242071–9
Bankgiro 757–3686

Expedition

Tel. 031-21 46 32
Expeditionen är bemannad 08.00 – 12.00
epost: info@steinerskolan.se

Rektor

Tara Salokorpi
epost: rektor@steinerskolan.se
Tel. 0706-27 27 24

Vaktmästeri

Tel. 0705-11 50 98

Köket

Epost: koket@steinerskolan.se
Tel. 0735-87 51 63
Telefontid vardagar kl 07.30 – 13.00

Elevhälsoteam EHT

Rektor

Tara Salokorpi
Telefon: 0706-27 27 24
Epost: rektor@steinerskolan.se

Skolsköterska

Telefon: 0730-88 32 64
Epost: skolskoterska@steinerskolan.se

Specialpedagog

Epost: specialpedagog@steinerskolan.se

Skolkurator

Epost: skolkurator@steinerskolan.se

Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen har tillsammans med rektor ansvar att i enlighet med skolans likabehandlingsplan, förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.

Den medicinska delen av Elevhälsan

Telefon 0730-88 32 64
Mail: skolskoterska@steinerskolan.se

Skolläkare: kontaktas via skolsköterskan.