Kontaktuppgifter

Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Tallhöjdsgatan 1 416 74 Gbg
Org.nr 8572019142
Postgiro 242071–9
Bankgiro 757–3686

Rektor

Antje Gregner
Tel. 0706-27 27 24
epost: rektor@steinerskolan.se

Expedition

Tel.tid 09.30-10.30
Tel. 031-21 46 32
epost: rudolf@steinerskolan.se

Vaktmästeri

Tel. 0705-11 50 98

Fritidshem

Klass 1-3 tel. 0738-35 21 21
Gula Villan, Rhenströmska Parken
Sanatoriegatan 88, 416 53 Göteborg

Köket

Telefontid 07.30-13.00 tel. 0735-87 51 63
Epost: koket@steinerskolan.se

 

Huvudman

Som ekonomisk och juridisk huvudman för skolan står STIFTELSEN RUDOLF STEINERSKOLAN I GÖTEBORG.
Stiftelsen företräds av en styrelse på högst sju personer utsedda av Föräldraföreningen och lärarkollegiet.

Stiftelsen Styrelse

Kontaktperson och ordförande:
Kristoffer Nyman

Kollegierepresentanter:
Irena Jovanovska och Anna Wodlén Ödman

Föräldrarepresentanter:
Kristoffer Nyman och Ulf Carlsson

Rudolf Steinerskolans Byggnadsstiftelse

Ordförande Marcus Rydbo

Waldorfskolefederationen

Agneta Won Heinrich

Den medicinska delen av Elevhälsan

Telefon 031-21 37 97
Mail: skolskoterska@steinerskolan.se
Skolläkare: Dag Ström
Tel: 0703-901 112