Länkar till mer information

Nedan presenterar vi både informativa filmer och länkar till waldorfpedagogiska verksamheter

Nedan finner Ni länkar till användbar information om waldorfrörelsen nationellt och internationellt, om olika antroposofiska verksamheter och om social tregrening. Här kan ni läsa mer om waldofpedagogik, den waldorfpedagogiska rörelsen och dess historiska rötter. Länkarna är indelade i olika rubriker för att underlätta informationsinhämtningen.

 

Informationsfilmer

 


Källa: Kristofferskolan i Stockholm

 

Länkar till nationella waldorfrörelser:

Waldorfskolefederationen
Samhällets tregrening

 

Länkar till waldorfgymnasier

Carlgrenska Gymnasiet i Stockholm

Kristofferskolan i Stockholm

Västerås Waldorfgymnasium

Waldorfgymnasiet i Umeå

Waldorfgymnaiset vid Örjan Skolan i Järna

 

Länkar till nationella waldorflärarutbildningar

Waldorflärarhögskolan WFH (Bromma)

 

Länkar till Internationella Waldorfrörelser:

European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE)

Steinerskoleforbundet (Norge)

Waldorfskolefederationer världen över

Lista över världens alla waldorfskolor

 

Pedagogiska webbsidor och forum nationellt och internationellt

Waldorf Agora – Pedagogisk utveckling, forskning och idéutbyte med waldorfpedagogiken i fokus.

PÅ VÄG – Tidskrift för Waldorfpedagogik

The Online Waldorf Library

Die Pädagogische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach (CH)

The Research Institute for Waldorf Education (RIWE)

RoSE – Research on Steiner Education

 

Om Antroposofi och antroposofiska rörelsen nationellt och internationellt

Antroposofiska Sällskapet

Antroposofi.info

Rudolf Steiner Archive