Länkar till mer information

Nedan presenterar vi både informativa filmer och länkar till waldorfpedagogiska verksamheter

Nedan finner Ni länkar till användbar information om waldorfrörelsen nationellt och internationellt, om olika antroposofiska verksamheter och om social tregrening. Här kan ni läsa mer om waldofpedagogik, den waldorfpedagogiska rörelsen och dess historiska rötter. Länkarna är indelade i olika rubriker för att underlätta informationsinhämtningen.

Informationsfilmer


Källa: Kristofferskolan i Stockholm

Länkar till nationella waldorfrörelser:

Waldorfskolefederationen
Samhällets tregrening

Länkar till waldorfgymnasier

Kristofferskolan i Stockholm

Waldorfgymnasiet i Umeå

Waldorfgymnaiset vid Örjan Skolan i Järna

Länkar till nationella waldorflärarutbildningar

Waldorflärarhögskolan WFH (Bromma)

Länkar till Internationella Waldorfrörelser:

European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE)

Steinerskoleforbundet (Norge)

Lista över världens alla waldorfskolor

Pedagogiska webbsidor och forum nationellt och internationellt

The Online Waldorf Library

Die Pädagogische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach (CH)

The Research Institute for Waldorf Education (RIWE)

RoSE – Research on Steiner Education

Om Antroposofi och antroposofiska rörelsen nationellt och internationellt

Antroposofiska Sällskapet

Antroposofi.info

Rudolf Steiner Archive