Nästa nummer av skoltidningen Draken!

Skoltidningen Drakens nr 10, 2016 kommer ut i slutet av september med deadline 16 september Det vore väldigt roligt om alla finns representerade i nästa nummer! Ni behöver inte skriva många rader, alla vet vi hur mycket det betyder att alla klasser finns med.

Läs mer här