Om skolan

 Välkommen till Rudolf Steinerskolan klass 1-9

 

Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en waldorfskola med cirka 230 elever från förskolan upp till klass 9. Skolan grundades 1965 och erbjuder idag undervisning i egna vackra lokaler på Tallhöjdsgatan i Torpa. Skolan är godkänd av Skolverket och icke-vinstdrivande. Rudolf Steinerskolan är politiskt och religiöst obunden och kännetecknas av en helhetssyn på elevens utveckling.

Vi har ett eget kök med hängiven personal som tillagar läckra luncher och mellanmål baserade på ekologiska och närproducerade råvaror. I nära anslutning till skolan, ligger skolans fritidshem, Gula Villan.

 Varför Waldorf?

På en waldorfskola låter man hela eleven gå i skolan. Det betyder för oss, att utöver teoretiska kunskaper, som utvecklar människans tänkande, tilltalas eleverna genom viljan och känslan. Vi vill ge eleverna de bästa förutsättningar för att bli det, de kan bli. Ett lustfyllt lärande är självklart för oss och därför finns musik, hantverk, bild och rörelsekonsten eurytmi med som en naturlig del av undervisningen.

 

Eurytmibild

 

Rudolf Steinerskolans waldorfpedagogik vill utveckla elevernas fria tänkande, deras kreativitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Dessutom är medkänsla, solidaritet och en sund självbild viktiga mål i arbetet med våra elever.

I waldorfskolan tar man hänsyn till människans dygnsrytm. Undervisningen sker i periodlektioner på morgonen i ett ämne i sänder under tre till fyra veckor. Avsikten är, att eleverna skall få möjlighet att fokusera och helt och fullt kunna leva sig in i ett ämnesområde i sänder. Muntlig förmedling och elevernas egen bearbetning av stoffet har en framträdande roll i vår undervisning. På morgonperioden ligger teoretiska ämnen, på förmiddagen ligger språk, matematik och konstnärliga ämnen medan hantverks- och rörelseämnen ligger på eftermiddagen.

 

fysik lektion

 

Waldorfskolan har en egen kursplan som komplement till den nationella kursplanen Lgr11. Skriftliga omdömen utdelas två gånger per läsår. Eleverna i klass 9 får betyg. Eleverna gör de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

På skolan finns en föräldraförening, som ansvarar för olika evenemang. Föräldrarna spelar en mycket viktig roll och samverkar med klassläraren för att skapa den bästa miljön runt klassen och barnen. På detta sätt uppstår en varm gemenskap med en levande skola för elever, föräldrar och personal.  

Läs gärna Waldorfskolefederationens informationsskrift: ”10 argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola” . Du finner den här som pdf:

10 argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola

 

Välkommen med Er ansökan!