Om skolan

Välkommen till Rudolf Steinerskolan

Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en waldorfskola med cirka 230 elever från förskoleklass upp till klass 9. Skolan grundades 1965 och erbjuder idag undervisning i egna vackra lokaler på Tallhöjdsgatan i Torpa.

En helhetssyn på elevens utveckling – tanken känslan och viljan
På en waldorfskola går hela eleven i skolan. Det betyder för oss, att utöver teoretiska kunskaper, som utvecklar människans tänkande, tilltalas eleverna genom viljan och känslan. Ett lustfyllt lärande är självklart för oss och därför finns musik, hantverk, bild och rörelsekonsten eurytmi med som en naturlig del av undervisningen.

Rudolf Steinerskolans waldorfpedagogik vill utveckla elevernas fria tänkande, deras kreativitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Dessutom är medkänsla, solidaritet och en sund självbild viktiga mål i arbetet med våra elever.

I waldorfskolan tas det hänsyn till människans dygnsrytm. Undervisningen sker i periodlektioner på morgonen i ett ämne i sänder under tre till fyra veckor. Avsikten är, att eleverna skall få möjlighet att fokusera och helt och fullt kunna leva sig in i ett ämnesområde i sänder. Muntlig förmedling och elevernas egen bearbetning av stoffet har en framträdande roll i vår undervisning.

Waldorfskolan har en egen kursplan som komplement till den nationella kursplanen Lgr11. Skriftliga omdömen utdelas varje läsår. Skolan är en betygsfri skola och bokstavsbetygs sätts enbart i årskurs 9. Eleverna gör de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.