Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Vår skolas historia

1950-talet ”Fröna sås”
I Göteborg bildades under 1950-talet ”Föreningen för waldorfpedagogik i Göteborg”.

1952 Ulla Dickstedt, då nyutexaminerad lärare, stod inför sin första klass och kände att den pedagogik hon hade lärt sig inte stämde för barnen. Hon fann i några föredrag om waldorfpedagogik trådarna till det hon sökte: ”Skall man tala med barn måste man tala till deras känsla, till fantasin, och då förstår dom”.

1956 Rolf Dickstedt var utbildad folkskollärare och undervisade äldre elever. Han arbetade i en skola med sociala problem, vilket gav näring till hans sociala engagemang. Rolf började införa smärre förändringar i undervisningen, t. ex. att arbeta i perioder och att göra egna arbetsböcker.
Både Ulla och Rolf deltog under 50 och 60 talen i waldorflärarmöten i bl. a. Danmark, Tyskland och Norge.

1960-talet ”Axen spirar”

1962 Rut Larsson, en medlem i ”Föreningen för waldorfpedagogik i Göteborg”, åkte till Michael Hall i England för att studera till waldorflärare.

1963 Föreningen för waldorfpedagogik ordnade en utställning på stadsbiblioteket och väckte genom den stort intresse hos många föräldrar. Ulla och Rolf åkte över till England för att studera på waldorfseminariet Michael Hall.

1966 Vid årsskiftet 1965-66 bildades en arbetsgrupp med syfte att starta en skola i Göteborg. Gruppen bestod av Rolf Oom, ordförande, Erik Stintzing, Gunnar Enberg, samt Elisabeth och Bengt Bogestad.

1966 Med stöd av den ideella Waldorfföreningen beslöt man att den första april starta skolans första klass. Lärare blev Rut Larsson.
Skolan, som gick under namnet ”Waldorfskolan i Göteborg”, fick lokaler i en barack vid Johannebergsskolan. Man fick bidrag till läromedel, material, skolmåltider, skoltandvård, skolresor mm.
Julika Preiss (sedermera Moir) hade sång och musik, Erik Stintzing tyska och Annemari Oom textilslöjd. Ulla Dickstedt undervisade i eurytmi.

Första skolan i Göteborg - Johannebergsskolan

1967
Flyttade ”Waldorfskolan i Göteborg” till Engelbrektskolan. Lärare i den nya första klassen blev Rolf Dickstedt. Ulla Tropp hade eurytmi.

1968 Lennart Blom tog sig an den tredje första klassen.

1968-9 Skolan fick sitt nuvarande namn ”Rudolf Steinerskolan i Göteborg”.

1969 Ulla Dickstedt övertalades att ta hand om den fjärde förstaklassen. Bengt Andersson blev eurytmilärare. Solveig Hellström startade lekskoleverksamheten Solstunden.

1969 Skolans stiftelse bildades.

1970-talet ”Den första skörden”

1970 Christer Collin blev förstaklasslärare. Skolan omfattade nu klasserna 1-5 och hade 94 elever. Vivert Leuchovius blev medarbetare i Solstunden.

1971 Skolan fick lokaler i Östra Hagaskolan, nu med 6 klasser och 112 elever. Vivert Leuchovius blev lärare i första klass.

1972 Per Ek blev förstaklasslärare och Rolf Dickstedts klass skulle bli första klass 7.

1973 Nu gick flytten till Kärralundskolan där man inledde högstadium. Rut Larsson blev åter förstaklasslärare. Skolan omfattade nu klasserna 1-7 och hade 117 elever.

Kärralundsskolan_i_Göteborg_02

1974 Lennart Bloms klass avslutar skolgången i Rudolf Steinerskolan.

1980-talet ”En tolvårig skola”

1981 Nu inleddes gymnasiestadiet, Per Eks förstaklass har blivit Rolf Dickstedts 10:e klass.

1983 Skolan har blivit en fullt utbyggd 12-årig waldorfskola.

2000 Den första januari flyttade skolan till egna lokaler. En ny era inleds…

Rudolf Steinerskolan i Göteborg