Sjukanmälan & frånvaro

Rutiner för sjukanmälan av elever i klasserna 1-9

  • All sjukfrånvaro, annan frånvaro liksom sen ankomst ska anmälas på Idunsoft innan kl. 07. 45 varje dag under frånvaroperioden.
  • Ta mig till Idunsoft

 

Kriterier för frånvaro i klass 1 – 9

  • Giltig frånvaro är av målsman anmäld frånvaro (sjukdom, sen ankomst, läkarbesök mm, särskilda händelser i familjen)
  • Giltig frånvaro kan också vara besök hos skolkurator eller skolsköterska
  • Vid giltig frånvaro mer än 12 tolv dagar per termin ifyller klasslärare/klassföreståndare BLANKETT ANGÅENDE SKOLFRÅNVARO och lämnar till skolans elevhälsogrupp EHT, som vidtar åtgärder. Frånvaron behandlas som ”oroande frånvaro”.
  • Vid giltig ströfrånvaro  mer än fem dagar ifyller klasslärare/klassföreståndare frånvaroblanketten och lämnar till EHT som vidtar åtgärder. Frånvaro behandlas som ”oroande frånvaro”.
  • Ogiltig frånvaro – all frånvaro som inte är giltig,( t ex sen ankomst, hel eller del av lektion, hel eller del av dag).

Vid mer än fem tillfällen av ogiltig ströfrånvaro rapporteras frånvaron till EHT.

 

Ledighetsansökan:

Om en elev önskar ansöka om ledighet från undervisning skall en ansökan göras på Idunsoft. Klassläraren kan besluta om ledighet i högst tre skoldagar per läsår. Vid ansökan om längre ledighet beslutar rektor.