Basarombud ska väljas fram

Nu är det dags att välja basarombud i klasserna

 

Nu stundar årets viktigaste aktivitet: Höstbasaren!  Höstbasaren är arrangeras av Föräldraföreningen i syfte att få in pengar som ska gå till att utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Det är Föräldraföreningen som beviljar ekonomiskt stöd till de pedagogiska projekt som behöver ekonomiskt tillskott för att kunna genomföras. Förslag om förldelning av basarpengarna tas årligen fram av Föräldraföreningens styrelse och beslutas av samtliga medlemmar i Föräldraföreningen (Läs mer om hur Föräldraföreningen fungerar här!).

Förälder vid basarstånd 2Inför basaren behövs mycket kraft uppbringas för att resultatet ska bli lyckat. Varje år organiseras baseren av en Basargrupp som koordinerar alla föräldrainsatser och som ser till att redovisa basarintäkterna till Föräldraföreningen. Att tillhöra basargruppen är frivilligt och alla insatser är välkomna. Till sin hjälp har Basargruppen de basarombud som varje år väljs bland föräldrarna i varje skolklass (2 basarombud i varje klass). Basarombud är dock en roll som är obligatorisk för föräldrarna, en nödvändig funktion som beslutats av Föräldraföreningen för att basaren ska kunna vara genomförbar.

Basargruppen har tagit fram tydliga instruktioner för hur basaren ska organiseras och den finns att ladda ner här! Den är framtagen för att att just underlätta och effektivisera organiseringen av de olika stående aktiviteterna som varje år genomförs av föräldrar och barn gemensamt!

 

Känner du dig manad att ställa upp som basarombud?

 Känner du dig manad att ställa upp som ombud? Då ska du anmäla ditt intresse direkt till Peter Smith, ansvarig för Basargruppens arbete. Han nås enklast via mailadress: spacecadetx19@gmail.com

 

Tack för att ni gör en viktig insats på skolan!

Föräldraföreningen